Å spille i korps er en av svært få aktiviteter som bygger fellesskap på tvers av alder og kjønn. Her får barna erfaring i lagarbeid gjennom konserter og konkurranser. De får trening i å jobbe med prosjekt fra innstudering av nytt materiale, frem til mål og fremføre foran publikum. Innsatsen belønnes med opplevelsen av publikums begeistring.

Korpset krever noe av medlemmene; De må øve hjemme for å jobbe mot et felles mål frem til konserter og konkurranse. Dette er viktig lærdom å ta med seg videre i livet. «Hva jeg gjør alene og sammen med teamet mitt, får konsekvenser for det vi produserer sammen» Dette gjelder like mye i musikkorpset som i drilltroppen.

I Arnestad skolekorps etterstreber vi faglig kvalitet, mestring og ikke minst spille- og drilleglede! Hos oss får ditt barn opplæring av profesjonelle musikkpedagoger og utøvere. Barnet blir kjent med musikk på tvers av ulike sjangere. Korps kan være en livslang hobby, og ofte kan det være nettopp korpset som er det sosiale bindeleddet til lokalsamfunnet, når man velger å skifte bosted. De siste årene har forskning på kunstutøvelse, da først og fremst musikk, vist at dette er svært utviklende for barn. De komplekse prosessene, som gjerne foregår parallelt, er overførbare til andre aktiviteter, og vil styrke både motorikk så vel som sanseapparatet.

I Arnestad skolekorps vil ditt barn bli sett, og få viktige oppgaver - i musikkorpset og drill-troppen er alle like sentrale.
Fellesskapet er høyt på vår agenda!

KORPSUNGER BLIR SKARPE GAMLE

Scientific American skriver at musikktimer kan begrense kognitiv svikt i følge en studie gjennomført ved Emory University. Her hjemme mener forskere at resultatene tyder på at det å spille et instrument styrker den generelle evnen til å bearbeide og huske visuell informasjon på sikt.  
I tillegg blir du bedre til
å huske ord og navn. 

Det å spille et instrument er en krevende oppgave, som involverer mange deler av hjernen. Ikke minst krever det terping å få et stykke til å sitte. Nettopp denne disiplinerende siden er kanskje undervurdert. 

 

FORELDREDELTAGELSE:

Korpset er drevet av foreldrene, og noe deltagelse må påregnes. Behovet er som på andre foreldredrevne aktiviteter - verken mer eller mindre. 
Vi mener selv vi er en hyggelig foreldregjeng, og ønsker deg hjertelig velkommen !

Vi arrangerer hvert år loppemarked. Dette er korpsets viktigste inntektskilde, og her trenger vi deltagelse fra alle familier. Loppemarkedet er vanligvis siste helgen i april.

I tillegg oppfordrer vi alle foreldre til å melde seg til styre- og komitéverv.