Arnestad skolekorps består av musikkorpset og drilltroppen. Disse to er delt inn i følgende grupper:

MUSIKKORPSET:
Hovedkorpset
Juniorkorpset
Apirantkorpset
Musikantene spiller 1 år i aspirantkorpset, 2 år i juniorkorpset, før de går inn i hovedkorpset.

DRILLTROPPEN:
Hoved drilltropp (ofte delt inn i hoved drilltropp 1 og 2 ut fra hvor lenge man har drillet)
Junior drilltropp
Aspirant drilltropp
Drillerne driller 1 år i aspirant drilltroppen, 1 år i junior drilltroppen, før de går inn i hoved drilltroppen. Fellesskapet er viktig for oss, og vi etterstreber hele tiden at medlemmene skal oppleve tilhørighet i de mindre gruppene, samtidig som de kjenner at de er en del av hele Arnestad skolekorps


UNDERVISNING:

Alle medlemmer har felles øvelse/ trening på onsdager. Disse er fordelt slik:

Drilltroppen:

  • Aspirant drilltroppen trener på Arnestad skole, i sentralhallen onsdag ettermiddag
  • Junior drilltroppen og hoved drilltroppen trener pr i dag på Blakstad - i den gamle aulaen, onsdager fra 18:00 og utover. Treningstiden vil variere noe fra år til år, ut fra hvordan drilltroppen er satt sammen.

Musikkorpset:

  • Aspirantkorpset øver i musikkrommet på Arnestad skole onsdag ettermiddag.
  • Juniorkorpset øver i musikkrommet  på Arnestad skole onsdag ettermiddag - etter aspirantkorpset
  • Hovedkorpset øver i sentralhallen på Arnestad skole onsdager fra 18:00


KULTURSKOLEN:

Alle musikanter blir innmeldt i kulturskolen, og får 20 minutter undervisning i uken. Her får barna individuell undervisning av profesjonelle musikkpedagoger en gang i uka. Kulturskolen innkaller hver høst til foreldremøte, og man setter da opp tid for timene. I hovedsak foregår undervisningen på Arnestad skole, tirsdager, etter skoletid og utover ettermiddagen.

Med enkelte unntak:

  • Fløyte: Arnestad skole torsdager i skoletiden
  • Slagverk: Asker kulturskole, mandager (også mulighet for andre dager)
  • Waldhorn: Bondi skole, mandager

KONTIGENT:

Kontigenten til korpset er pr. halvår:

  • 1500,- kr for musikanter - inkluderer lån av uniform og instrument
  • 1500,- kr for drillere - inkluderer lån av drillstav, uniform, og konkurranseavgifter

(Drilltroppen deltar på flere konkurranser enn musikkorpset)

Det er 50 % søskenrabatt

Musikantene betaler i tillegg 4980,- kroner for instrumentopplæringen i Asker kulturskole. Undervisningen gis av profesjonelle musikkpedagoger, og holder et høyt, faglig nivåDette faktureres av kulturskolen.


INNMELDING:
​Arnestad skolekorps har normalt innmelding en gang i året, med påmeldingsfrist innen 27. april. Det siste året har vi hatt mulighet til å ta imot nye medlemmer i løpet av høsten og tidlig vinter, men det er ikke alltid det lar seg løse med lærerkreftene utenom innmeldingsfristen.
Utover høsten blir gapet også betydelig mellom de som starter i august, og de som kommer etter, så det kan være vanskelig å få nye medlemmer med i aspirantkorpset.
Vi anbefaler derfor på det aller sterkeste å melde dere på innen 27. april. Etter dette kan vi forsøke, men ikke love, at vi klarer å ta imot nye medlemmer.