Bli med oss!

Publisert av Stig Leine den 21.04.18. Oppdatert 14.05.19.

Informasjon til nye korpsforeldre høsten 2019

 

Arnestad skolekorps etterstreber faglig kvalitet, mestring og ikke minst spille- og drillglede!

 Hos oss får ditt barn opplæring av profesjonelle musikkpedagoger og utøvere. Barnet blir kjent med musikk på tvers av ulike sjangere.

 Korps kan være en livslang hobby, og ofte kan det være nettopp korpset som er det sosiale bindeleddet til lokalsamfunnet senere i livet.

De siste årene har forskning på kunstutøvelse, da først og fremst musikk, vist at dette er svært utviklende for barn. De komplekse prosessene, som gjerne foregår parallelt, er overførbare til andre aktiviteter, og vil styrke både motorikk så vel som sanseapparatet.

Korpsunger blir skarpe gamle!

Fellesskapet STÅR høyt på vår agenda!

Å spille i korps er en av svært få aktiviteter som bygger fellesskap på tvers av alder og kjønn. Her får barna erfaring i lagarbeid gjennom konserter og konkurranser. De får trening i å jobbe med prosjekt fra innstudering av nytt materiale, frem til mål og fremføring foran publikum. Innsatsen belønnes med opplevelsen av publikums begeistring.

Korpset krever også noe av medlemmene; De må øve hjemme for å jobbe mot et felles mål frem til konserter og konkurranse. Dette er viktig lærdom å ta med seg videre i livet. «Hva jeg gjør alene og sammen med teamet mitt, får konsekvenser for det vi produserer sammen». Dessuten, her som i andre aktiviteter, mestring gir glede!

 

INNMELDING

Gå til vår webside: www.arnestadskolekorps.no og fyll inn informasjon i innmeldingsskjemaet som veiledet.

 

Drill holder til i Vollenhallen og musikantene oppe i paviljongen. 

 

Valg av instrument/drill

Vi etterstreber alltid at barna skal få spille det instrumentet de selv ønsker seg mest. Samtidig må vi også ta hensyn til hvilke instrumenter vi har tilgjengelige til utlån, og besetningen i korpset. Det er morsommere å spille i et korps som harmonerer bra med riktig fordeling på instrumentene, enn i et korps der alle spiller det samme instrumentet!

 

Instrumentene aspirantene starter med er fløyte, klarinett, horn, baryton og slagverk. Vi ønsker derfor at dere setter opp 3 alternativer når dere melder barnet inn i korpset. Har vi ikke mulighet til å følge 1.valg, kontakter vi dere og snakker litt om 2. eller 3. valg.


Selv om barna har en klar tanke om hvilket instrument de ønsker seg, har vi mange ganger sett at de blir like glade for - eller kanskje enda gladere for et annet instrument.

Det er for eksempel mange barn som kommer på prøvespilling med en klar tanke om hvilket instrument de ønsker seg, men opplever at det er et helt annet instrument de lett klarer å få lyd i. Da vil de også mest sannsynlig bli mer fornøyd med dette instrumentet over tid.

 

De som ønsker å drille velger bare drill som 1. prioritet.

 

ØVETIDER

Musikkorpset øver i Paviljongen/Arnestad skole:

Aspirantkorpset   torsdager  kl 15:00 - 16:30 (SFO tiden)

Juniorkorpset       onsdager  kl 15.00 – 16.30 (SFO tiden)

Hovedkorpset      onsdager  kl 18.00 – 20.00

 

Musikantene spiller normalt 1 år i aspirantkorpset og deretter 2 år i juniorkorpset, før de går inn i hovedkorpset.

 

Drilltroppen øver i Vollenhallen:

Aspirant drilltropp    onsdager kl 16:00 - 17:00  (SFO tiden)

Junior drilltropp       onsdager kl 16:00 - 17:30 

Hoved drilltropp      onsdager kl 17.00 – 19.00


Drillutøverne driller 1 år i aspirant drilltroppen, 2 år i junior drilltroppen, før de går inn i hoved drilltroppen. (Forbehold om sesong variasjon på fordeling av tidene.)

 

KONTINGENT SKOLEKORPSET

Kr 1000,- pr. semester for musikanter - inkluderer lån av uniform og instrument

Kr 1000,- pr. semester for drillutøverne - inkluderer lån av drillstav og uniform

Det gis 50 % søskenrabatt f.o.m søsken nr. 2.


KULTURSKOLEN

Skolekorpsene i Asker har avtale med Asker Kulturskole om individuell undervisning på den enkeltes instrument. Medlemmene melder seg inn i kulturskolen individuelt, og får 25 minutter undervisning i uken. Undervisning blir gitt av profesjonelle musikkpedagoger. Kulturskolen innkaller hver høst til foreldremøte, og man setter da opp tid for timene. I hovedsak foregår undervisningen på Arnestad skole, som regel tirsdager, etter skoletid og utover ettermiddagen. Elevkontingenten i sesongen 2017/18 er på kr 4980,- . Påmeldingsfrist er 1. juni 2018.

FORELDREDELTAGELSE

Korpset er drevet av foreldrene, og noe deltagelse må påregnes. Behovet er som på andre foreldredrevne aktiviteter - verken mer eller mindre.  Faste dugnadsaktiviteter som alle må bidra på er;

  • Loppemarked
  • 17. mai – Bodsalg, kakebaking, rydding
  • Foreldrevakt på øvelser -  ca. 2 foreldre vakter i året

Ellers forventer vi at en av foreldrene stiller i en ressursgruppe for styret gjennom året: Vi har ulike komiteer og funksjoner som f.eks. Arrangements komite, Loppekomite, Turkomite, Uniformsansvarlig, Materialforvalter, Noteansvarlig, osv. Fordeler vi oppgavene på alle foreldre, så blir det mindre på den enkelte og lettere for noen å ta på seg større verv som leder av en komite eller ta et styreverv.

Ellers legger vi vekt på å skape et hyggelig foreldremiljø, og ønsker nye foresatte hjertelig velkommen!

P.S. Spiller en av dere foresatte et instrument, så er du velkommen til å delta i vårt uformelle Voksenkorps. For tiden er vårt eneste oppdrag spilling i 17. mai toget fra Gisle og ned til skolen, men dette kan fort endre seg, avhengig av besetning og musikalsk ledelse :-)